Södertörns högskola

Studie- och karriärvägledning
Studie- och karriärvägledning
Välkommen att boka tid hos Studie- och karriärvägledningen vid Södertörns högskola!
Du kan vända dig till en studie- och karriärvägledare om du har tankar och funderingar på var studierna leder till, vad för inriktning du ska välja inom ditt program, hur du sätter ihop en egen examen eller om du vill samtala om din studiesituation och din planering framåt.
Boka din samtalstid utifrån den service som bäst stämmer överens med vad du vill samtala om.

Studie- och karriärvägledningen på Södertörns högskola är centralt organiserad och vägleder övergripande utifrån program och kurser som ges av högskolan samt utifrån dina frågor och funderingar angående utbildning.
Har du frågor om exempelvis programstruktur, kursupplägg och innehåll eller individuell studieplanering behöver du kontakta det program eller ämne det gäller.


English:
Welcome to book an appointment with the Study and career guidance counselors at Södertörn University!
You can book an appointment with a Study and Career Guidance Counselor if you have any questions about courses or programmes at the university or feel the need to talk about where the studies lead to, what specialization you should choose within your program, course or other.

The study and career guidance counseling at Södertörn University is centrally organized and the Study and Career Guidance Counselors give general guidance within programs and courses given by the university and based on your questions regarding education.
If you have questions about, for example, program structure, course structure and content or individual study planning, you need to contact the program or subject in question.

Välj service

Steg 1

Jag vill studera men vad?

Boka tid här om du har funderingar kring att börja studera på Södertörns högskola men är osäker på vad du vill studera eller har övergripande frågor och funderingar inför att du ska söka en utbildning hos oss.

Sätta ihop en egen examen

Boka tid här om du har funderingar kring hur går det till att sätta ihop en egen examen, vilka examensregler som gäller och hur du kan planera dina studier.
Sätta ihop egen examen är ej möjligt för yrkesutbildningar så som lärare, socionom eller polis.

Om studiesituationen

Boka tid här om du behöver stöd i frågor som rör din studiesituation. Det kan exempelvis handla om hur det går med studierna, funderingar kring val av utbildning eller kring valmöjligheter (som valfri termin eller praktikmöjlighet) under din utbildning.
Det kan också handla om frågor om hur det fungerar med att ansöka om studieuppehåll, studieavbrott, tillgodoräknande eller annat.

Om vidareutbildning, karriär och framtid

Boka tid här om du har funderingar på att vidareutbilda dig på avancerad nivå (magister/master/doktorand) eller om du har funderingar kring karriär och framtid.

Om utökad lärarbehörighet – för dig som läser till lärare eller har en lärarlegitimation

Om du har frågor om lärarlegitimation eller vägen till examen och/eller lärarbehörighet samt om utökad ämnesbehörighet kan du boka tid för vägledningssamtal för detta här.
Du får gärna mejla din fråga till studier.karriar@sh.se innan du bokar tid för vägledningssamtal.

International student/English speaking student

Here you can book an appointment for study and career guidance counseling if you have questions about programmes, courses or applying to Södertörns university, or if you are already a student and have general questions regarding your studies.

Jag vill studera men vad?, Telefon

 
0

Vägledaren ringer upp dig.

Jag vill studera men vad?, Zoom

 
0

Videosamtal med en vägledare. Du får en länk till zoom via bokningsbekräftelsen. Du går in på denna länk när du har ditt bokade vägledningssamtal.

Jag vill studera, men vad?, Infocenter (på högskolan)

 
0

Vägledningssamtalet sker i ett samtalsrum i Infocenter på högskolan. Vägledaren möter upp dig inför samtalet i Infocenter.

Sätta ihop en egen examen, Telefon

 
0

Vägledaren ringer upp dig.

Sätta ihop en egen examen, Zoom

 
0

Videosamtal med en vägledare. Du får en länk till zoom via bokningsbekräftelsen. Du går in på denna länk när du har ditt bokade vägledningssamtal.

Sätta ihop en egen examen, Infocenter (på högskolan)

 
0

Vägledningssamtalet sker i ett samtalsrum på Infocenter på högskolan. Vägledaren möter upp dig inför samtalet i Infocenter.

Om studiesituationen, telefon

 
0

Vägledaren ringer upp dig.

Om studiesituationen, zoom

 
0

Videosamtal med en vägledare. Du får en länk till zoom via bokningsbekräftelsen. Du går in på denna länk när du har ditt bokade vägledningssamtal.

Om studiesituationen, Infocenter (på högskolan)

 
0

Vägledningssamtalet sker i ett samtalsrum i Infocenter på högskolan. Vägledaren möter upp dig inför samtalet i Infocenter.

Om framtid och karriär, Telefon

 
0

Vägledaren ringer upp dig.

Om framtid och karriär, Zoom

 
0

Videosamtal med en vägledare. Du får en länk till zoom via bokningsbekräftelsen. Du går in på denna länk när du har ditt bokade vägledningssamtal.

Om framtid och karriär, Infocenter (på högskolan)

 
0

Vägledningssamtalet sker i ett samtalsrum i Infocenter på högskolan. Vägledaren möter upp dig inför samtalet i Infocenter.

Lärarlegitimation och utökad lärarbehörighet för förskola, fritidshem eller grundlärare F-3, Telefon

 
0

Vägledaren ringer upp dig på telefon!

Har du en fråga om lärarlegitimation eller utökad lärarbehörighet, skicka då gärna din fråga först till studier.karriar@sh.se - har du varit i kontakt med oss redan kan du boka tid!

Lärarlegitimation och utökad lärarbehörighet för förskola, fritidshem eller grundlärare F-3, Zoom

 
0

Videosamtal med en vägledare. Du får en länk till zoom via bokningsbekräftelsen. Du går in på denna länk när du har ditt bokade vägledningssamtal.

Har du en fråga om lärarlegitimation eller utökad lärarbehörighet, skicka då gärna din fråga först till studier.karriar@sh.se - har du varit i kontakt med oss redan kan du boka tid!

Lärarlegitimation och utökad lärarbehörighet för förskola, fritidshem eller grundlärare F-3, Infocenter (på högskolan)

 
0

Vägledningssamtalet sker i ett samtalsrum i Infocenter på högskolan. Vägledaren möter upp dig inför samtalet i Infocenter.

Har du en fråga om lärarlegitimation eller utökad lärarbehörighet, skicka då gärna din fråga först till studier.karriar@sh.se - har du varit i kontakt med oss redan kan du boka tid!

Lärarlegitimation och utökad lärarbehörighet för grundlärare åk 4-6, ämneslärare eller KPU, Telefon

 
0

Vägledaren ringer upp dig på telefon!

Har du en fråga om lärarlegitimation eller utökad lärarbehörighet, skicka då gärna din fråga först till studier.karriar@sh.se - har du varit i kontakt med oss redan kan du boka tid!

Lärarlegitimation och utökad lärarbehörighet för grundlärare åk 4-6, ämneslärare eller KPU, Zoom

 
0

Videosamtal med en vägledare. Du får en länk till zoom via bokningsbekräftelsen. Du går in på denna länk när du har ditt bokade vägledningssamtal.

Har du en fråga om lärarlegitimation eller utökad lärarbehörighet, skicka då gärna din fråga först till studier.karriar@sh.se - har du varit i kontakt med oss redan kan du boka tid!

Lärarlegitimation och utökad lärarbehörighet för grundlärare åk 4-6, ämneslärare eller KPU, Infocenter (på högskolan)

 
0

Vägledningssamtalet sker i ett samtalsrum i Infocenter på högskolan. Vägledaren möter upp dig inför samtalet i Infocenter.

Har du en fråga om lärarlegitimation eller utökad lärarbehörighet, skicka då gärna din fråga först till studier.karriar@sh.se - har du varit i kontakt med oss redan kan du boka tid!

Study and career guidance counselling, Zoom

 
0

The session will be held in a Videoconference room in Zoom. You connect to the zoom-room through link you wil recieve in your bookingreciept on e-mail.

Study and career guidance counselling, Infocenter (on campus)

 
0

The session will be held at the Infocenter, on campus, at Södertörn University . The Study and career guidance counsellor will meet you up there.

Välj medarbetare

Steg

Välj tid

Steg

Fyll i kontaktuppgifter

Steg

Bekräfta bokning

Steg

Online-bokningssystem tillhandahålls av: